פרישה ומיסוי

קצת על פרישה ומיסוי

התפטרות / פיטורים מעבודה

כל אדם, גבר/אשה שפוטרו או התפטרו צריכים להקפיד לקבל מהמעסיק טופס פיצויים (טופס 161), אשר מדווח על הפיצויים שקבלו או מוקדים בקרן הפנסיה. במקביל העובד חייב למלא טופס הצהרה ליעוד שלו לפיצויים אלו (טופס 161 א'). שני טפסים אלו חובה שיועברו לס הכנסה ע"י המעביד או העובד. בנוסף את אישורי מס הכנסה לקרנות הפנסיה חובה על העובד להעביר לקרן, על מנת שתרשום את אישור מס הכנסה לפיצויים.

פרישה לפנסיה ו/או משיכת פנסיה – הגשמת חלומות וחוויות:

השירות בא לסייע גבר/אשה למשוך פנסיה מקרן הפנסיה, קופת גמל, חברת הביטוח. משיכת הפנסיה יכולה להתבצע במקביל לעבודה כשכיר/שכירה או כעצמאי/ת. אנו נחליט יחד כמה למשוך פנסיה, מאיזה גופים ומאילו כספים, תוך ניתוח תזרים המזומנים שאתם צריכים למחיה מכובדת, תוך ניסיון לפנות זמן עבודה לזמן חוויות שלא תשכחו, וחלומות שתמיד רציתם להגשים.

משיכת הפנסיה לרוב, דורשת במקביל בקשת פטור ממס הכנסה, ככל וחייבת במס, ו/או בהמצאת תיאום מס ממס הכנסה ככל ומתקבלות הכנסות משני מקורות או יותר.

רגע לפני משיכת הפנסיה, וככל והייתה עזיבת עבודה, יש לבצע מילוי והגשת טפסים למס הכנסה ולקרן הפנסיה, כאמור לעיל בהתפטרות/פיטורים.